Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jak to się mawia – wypadki chodzą po ludziach. Niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy stylu życia, każdy może doświadczyć nieszczęśliwego wypadku w dowolnym momencie. Nie chcemy tu wprowadzać strachu, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość otrzymania odszkodowania nawet za niewielkie uszkodzenia.

Właśnie w takich sytuacjach przychodzi z pomocą dodatkowe ubezpieczenie NNW. Ale czym dokładnie jest i jak działa? Kiedy możemy oczekiwać wypłaty odszkodowania? Jak różni się ubezpieczenie NNW komunikacyjne od standardowego?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Czym jest ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na naszym ciele. Uszczerbek może być niewielki, na przykład skręcenie, lub bardziej poważny, jak złamanie ręki, złamanie obu nóg czy poważne uszkodzenia, takie jak złamanie kręgosłupa czy utrata ręki. Zakres ubezpieczenia NNW różni się w zależności od towarzystw ubezpieczeniowych, ale wszystkie mają wspólną cechę – zdarzenie musi być nagłe i losowe.

Jak przebiega proces likwidacji szkody związanej z ubezpieczeniem NNW? Po doznaniu uszkodzenia ciała udajemy się do lekarza (lub w niektórych przypadkach na SOR), gdzie określana jest przyczyna wypadku, stopień uszkodzenia oraz konieczne leczenie. Na podstawie dokumentacji medycznej (zwykle po zakończeniu leczenia) ustalany jest stopień uszczerbku na zdrowiu. Następnie, w zależności od zakresu ochrony, nadejdzie czas na wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW.

Sam zakres ubezpieczenia NNW może się różnić w zależności od postanowień umowy ubezpieczenia oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza inne określenie i inny rodzaj wypłaty niż na przykład trwałe inwalidztwo. Wszystkie te informacje zawsze można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Środki z ubezpieczenia NNW nie są przeznaczone na konkretne cele, dlatego możesz je wykorzystać na dowolny cel (w przeciwieństwie do ubezpieczeń, które pokrywają na przykład koszty leczenia).

Polisę NNW można wykupić jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy (co ciekawe, wtedy traktowana jest jako polisa majątkowa) lub jako dodatek do ubezpieczenia na życie.

Rodzaje i zakres ochrony ubezpieczeniowej polisy NNW


Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest stwierdzenie, że “ubezpieczenie NNW nie działa, ja nic nie dostałem”. Jednak w większości przypadków wynika to z niewłaściwego zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub braku zrozumienia ogólnych warunków i zakresu ochrony.

Tak się dzieje, ponieważ istnieje przynajmniej kilka różnych typów ubezpieczeń NNW, które mogą się różnić zakresem ochrony nawet na podstawie jednego słowa.

Poniżej znajdziesz najpopularniejsze typy tego rodzaju ubezpieczeń, co pozwoli ci podczas zawierania dodatkowego ubezpieczenia NNW wybrać polisę, która zapewni ochronę w każdej sytuacji.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Najpopularniejszym rodzajem świadczenia w większości przypadków uszczerbku na zdrowiu jest wypłata odszkodowania. Działa ona zgodnie z wcześniej opisanym procesem – po ocenie uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, wypłacany jest odpowiedni procent odszkodowania.

Jednak nawet na tym etapie mogą pojawić się problemy lub nieścisłości. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą interpretować zapis “trwały uszczerbek” w różny sposób. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku obejmuje praktycznie wszystko, podczas gdy w innych stosowana jest ścisła tabela, określająca kiedy przysługuje odszkodowanie. Dlatego przy wyborze ubezpieczenia NNW ważne jest zwracanie uwagi na Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które precyzują kiedy przysługuje odszkodowanie.

Niemniej jednak, nawet przy różnym zakresie ochrony, można liczyć na dość szerokie zapisy. Tabele uszczerbków często obejmują setki pozycji, co zapewnia szeroki zakres ochrony. Kluczowym jest, aby w umowie znalazł się zapis “trwały uszczerbek”, ponieważ to właśnie on gwarantuje szeroką ochronę.

Przykładowo:

Osoba A doznała złamania nogi w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł, a uszczerbek został wyceniony na 3%, co daje odszkodowanie w wysokości 600 zł.

Osoba B doznała złamania kręgosłupa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W tym przypadku lekarz ocenił uszczerbek na aż 40%, co przekłada się na odszkodowanie w wysokości 8000 zł (w ramach tej samej polisy).

Takie świadczenie najczęściej występuje zarówno w pakietach (np. w polisie turystycznej), jak i w produktach na życie, a nawet jako samodzielne ubezpieczenie.

Trwałe inwalidztwo


Umowa trwałego inwalidztwa obejmuje najbardziej poważne przypadki uszczerbku na zdrowiu. Zazwyczaj dotyczy to uszkodzeń obejmujących 20% lub więcej powierzchni ciała, lub konkretnych przypadków takich jak utrata kończyny, narządu lub bardzo poważne złamania. Innymi słowy, wypłata świadczenia jest najczęściej dokonywana w przypadku wypadku, który znacząco zmienia nasze życie.

To na tym etapie często pojawiają się różne mity i niejasności dotyczące działania ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie trwałego inwalidztwa, ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia, jest zwykle tańsze. Klienci często nie zdają sobie z tego sprawy lub świadomie chcą zaoszczędzić, wybierając polisę ubezpieczenia w niższej cenie.

Jednakże, w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku z niewielkim uszczerbkiem na zdrowiu, nie otrzymamy żadnej wypłaty. Dlatego tak ważne jest dokładne czytanie umowy ubezpieczenia i sprawdzanie, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie NNW.

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu


Jest to coraz bardziej popularne uzupełnienie w umowach ubezpieczenia grupowego lub dodatkowy zapis w przypadku umowy ubezpieczenia NNW.

Dotyczy głównie zdarzeń, które po zakończeniu okresu leczenia nie pozostawiają trwałych śladów. Mogą to być na przykład oparzenia, stłuczenia, lekkie naderwanie lub inne urazy. Po odpowiednim leczeniu nie pozostawiają żadnych trwałych skutków dla organizmu. Jeżeli zerwiemy ścięgno Achillesa, będzie ono uważane za uszkodzone do końca życia. W przypadku niewielkiego oparzenia, nie musimy się zbytnio martwić o długotrwałe konsekwencje.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne


Ubezpieczenie komunikacyjne NNW nie jest specjalnym zapisem ani innym rodzajem umowy. To po prostu dodatkowe świadczenie, które można dodać do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Dotyczy ono wyłącznie przypadków, w których uszczerbek na zdrowiu jest wynikiem wypadku komunikacyjnego.

Choć nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, czasami zakup pakietu OC + NNW może przynieść niższą cenę dzięki możliwości zastosowania zniżek przez agenta. Dlatego warto czasami rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia w ramach polisy obowiązkowej.

Dodatkowe informacje na temat NNW

Przygotowałem dla ciebie serię artykułów, z których możesz dowiedzieć się m.in. o:

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Koszt polisy NNW zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt do kilkuset złotych rocznie. Ostateczna cena zależy od sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony oferowanego przez polisę NNW. Ważne jest, aby pamiętać, że dodatkowe ubezpieczenie NNW działa niezależnie od innych polis. Tak naprawdę możesz posiadać tyle polis tego typu, ile chcesz. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga skomplikowanych ankiet medycznych i nie obowiązuje żadna karencja.

Jeśli chcesz posiadać dobre ubezpieczenie, które zagwarantuje środki w razie wypadku i uszkodzenia ciała – skontaktuj się ze mną i porozmawiamy o możliwościach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top