ubezpieczenia instruktorów i trenerów

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA DLA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW?

Ubezpieczenia dla trenerów i instruktorów sportowych są dostosowane do specyficznych potrzeb zawodowych tych profesjonalistów, którzy pracują w branży sportowej. Mają one na celu zapewnienie ochrony finansowej i prawnej w przypadku wystąpienia sytuacji ryzykownych lub nieprzewidzianych związanych z prowadzeniem zajęć sportowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat działania ubezpieczeń dla trenerów i instruktorów sportowych.

Ubezpieczenia dla trenerów i instruktorów sportowych oferują szeroki zakres ochrony, który może obejmować:

  1. Odpowiedzialność cywilną: Podstawowym elementem ubezpieczenia jest ochrona przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jeśli trener lub instruktor sportowy wyrządzi szkodę fizyczną lub materialną klientowi, uczestnikowi zajęć lub osobie trzeciej, polisa może pokryć koszty związane z roszczeniami odszkodowawczymi oraz koszty prawne związane z obroną w przypadku procesu sądowego.

  2. Wypadki osobowe: Ubezpieczenie może zapewnić ochronę w przypadku wypadku osobowego trenera lub instruktora podczas pracy. Pokrywa ono koszty medyczne, rehabilitację, świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu lub wypłatę świadczenia w przypadku śmierci w wyniku wypadku.

  3. Ubezpieczenie zawodowe: Polisa może obejmować również ochronę zawodową, która chroni trenera lub instruktora przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży sportowej. Obejmuje to związane z tym koszty, takie jak straty spowodowane przez klientów, szkody na sprzęcie lub w lokalu treningowym, utratę dochodu w wyniku kontuzji lub choroby oraz inne ryzyka związane z działalnością zawodową.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

Odpowiedzialność cywilna

Ochrona w razie szkód wyrządzonych osobie trzeciej. Podobna do OC zawodowego, ale może chronić również podczas treningów poza pracą.

Życie

Trener i instruktor może zabezpieczyć swoje życie od różnych zdarzeń losowych nie tylko związanych ze swoją pracą.

NNW

Świadczenie wypłacane w razie szkody na zdrowiu trenera lub instruktora powstałej w wyniku wypadku podczas pracy.

OC zawodowe

Ochrona w razie roszczeń osób trzecich podczas pracy. Może dotyczyć to zarówno treningów, jak i np. meczów czy wyjazdów.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Wyślij do mnie wiadomość przez formularz i znajdziemy kompleksową ochronę dla trenera lub instruktora.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top