wyjazdy sportowe

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA PODRÓŻY SPORTOWYCH?

Ubezpieczenia wyjazdów sportowych są tworzone specjalnie dla osób uczestniczących w wyjazdach sportowych, takich jak obozy sportowe, zawody międzynarodowe, treningi za granicą itp. Mają na celu zapewnienie ochrony finansowej i medycznej w przypadku wypadków, kontuzji, chorób czy innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wystąpić podczas takich wyjazdów.\

Ubezpieczenia wyjazdów sportowych oferują różne formy ochrony, które mogą obejmować:

  1. Ubezpieczenie medyczne: Podstawowym elementem ubezpieczenia wyjazdów sportowych jest ochrona zdrowia i opieki medycznej. Polisa może obejmować koszty leczenia, hospitalizacji, zabiegów medycznych, leków czy transportu medycznego w przypadku nagłych wypadków czy chorób podczas wyjazdu.

  2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: Ubezpieczenie może zapewnić ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który może prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, niepełnosprawności lub śmierci. Polisa może zapewnić wypłatę świadczenia, które może pomóc w pokryciu kosztów rehabilitacji lub innych potrzeb związanych z nieszczęśliwym wypadkiem.

  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Polisa może również chronić uczestników wyjazdu sportowego przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje to sytuacje, w których uczestnik wyrządzi szkodę osobom trzecim lub mieniu podczas wyjazdu. Ubezpieczenie może pokryć koszty odszkodowania oraz koszty prawne związane z obroną przed roszczeniami.

  4. Ubezpieczenie bagażu: W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży bagażu, ubezpieczenie może zapewnić odszkodowanie lub zastępstwo wartościowych przedmiotów, takich jak sprzęt sportowy, odzież czy inne rzeczy osobiste.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

OC na czas wyjazdu

Obejmuje roszczenia zarówno w razie wyrządzenia szkody przez organizatora jak i przez zawodników podczas podróży lub w miejscu docelowym.

NNW dla uczestników wyjazdu

Świadczenie wypłacane w razie szkody na zdrowiu uczestnika w wyniku wypadku - np. kontuzja podczas zawodów, albo podczas samej podróży.

Mienie organizatora

Sprzęt sportowy na czas podróży w razie kradzieży lub zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych.

Bagaż uczestników

Zniszczenie lub kradzież bagażu uczestników podczas wyjazdu sportowego.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Wyślij do mnie wiadomość przez formularz i prześlij szczegóły wyjazdu sportowego.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top