ubezpieczenia nnw i utraty dochodów

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA NNW I UTRATY DOCHODU?

Ubezpieczenie NNW pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na konto w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Mogą to być niewielkie wypadki, jak skręcenia czy zwichnięcia, ale również poważniejsze kontuzje i uszczerbki. Na podstawie dokumentacji medycznej, lekarz orzecznik ocenia jaki % uszczerbku nastąpił i towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie.

Takie ubezpieczenie może stanowić element uzupełniający do ubezpieczenia na życie, ale również być samodzielnym produktem. Można również dodać wiele opcji, takich jak pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia czy zwrot kosztów rehabilitacji.

Ubezpieczenia utraty dochodu przeznaczone są dla niektórych zawodów i głównie dla osób na własnej działalności gospodarczej (choć szeroka oferta pozwala na znalezienie rozwiązania dla każdego). W razie orzeczenia przez ZUS czasowej lub stałej niezdolności do pracy, jest wypłacane należne świadczenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich zawodów jak programista, adwokat, lekarz i inne tego typu, gdzie całość pracy zależy wyłącznie od ciebie.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

NNW pakiety indywidualne i rodzinne

W razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, Ty lub Twoja rodzina otrzymacie świadczenie.

Czasowa niezdolność do pracy

W razie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy określonej przez ZUS, otrzymasz jednorazowe lub wypłacane w transzach świadczenie.

Całkowita niezdolność do pracy

W razie określenia przez ZUS całkowitej niezdolności do pracy, otrzymasz świadczenie w postaci renty lub jednorazowo.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Wyślij mi wiadomość w formularzu i napisz, jakie dokładnie ubezpieczenie Cię interesuje.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top