ubezpieczenia majątku firmy

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA FIRM?

Ubezpieczenia majątkowe dla firm działają na tej samej zasadzie co te indywidualne, ale przedmiotem ubezpieczenia jest majątek firmowy. Stąd zakres takiego ubezpieczenia może być dużo szerszy, a także posiadać specjalne zapisy w zależności od rodzaju działalności. Inaczej zostanie ubezpieczone zwykłe biuro, inaczej sklep, a inaczej tartak.

Ubezpieczenia firmowego majątku obejmują najczęściej nieruchomości firmowe takie jak sklepy, warsztaty, siedziby firmy itp. Kolejnym elementem są wszelkie ruchomości w tym zabezpieczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych. Oprócz nieruchomości i ruchomości mogą być ubezpieczone również takie rzeczy jak środki trwałe, towar, wartość intelektualna, cyberbezpieczeństwo, a nawet środki pieniężne obecne na sklepie od np. włamania z rozbojem.

Ubezpieczenia majątkowe dla firmy gwarantują wypłatę środków niezbędnych do wznowienia działalności po losowym zdarzeniu lub po szkodzie umyślnie wywołanej przez osobę trzecią np. kradzieży, włamania ze zniszczeniem mienia itp. Bez ubezpieczenia majątkowego, firma naraża się na poważne koszty lub całkowite zawieszenie swojej działalności.

Jak wspomniałem wyżej, w  zależności od tego, w jakiej branży jest dana firma, mogą mieć miejsce specjalne zapisy, konkretne wymagania dotyczące np. zabezpieczeń, czy nawet wyłączenia w ochronie. Wszystko zależy od tego, jak ryzykowna jest dana działalność, a składka za ubezpieczenie od ognia, będzie zdecydowanie wyższa na przykład w firmie sprzedającej łatwopalne substancje.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

Mienie firmy od ognia

Ubezpieczysz całe mienie, nieruchomości i ruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak powódź czy trzęsienie ziemi.

Mienie firmy od kradzieży

Ubezpieczysz całe mienie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozbojem oraz od zniszczeń powstałych bezpośrednio przy włamaniu.

Towar

Ubezpieczysz towar nie tylko od kradzieży i zdarzeń losowych takich jak ogień, ale w zależności od rodzaju możesz zabezpieczyć nawet sytuacje takie jak rozmrożenie żywności itp.

Środki pieniężne

Możesz zabezpieczyć środki pieniężne znajdujące się w biurze lub sklepie od kradzieży.

Sprzęty elektroniczne

Możesz dodatkowo zabezpieczyć sprzęty elektroniczne od usterek lub od przepięć.

Pomoc prawną

Możesz otrzymać dodatkową pomoc wykwalifikowanych prawników lub pomoc infolinii w spornych kwestiach prawnych.

Inne

Ubezpieczenie firmowe można w pełni dostosować do potrzeb Twojego biznesu.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Ubezpieczenie firmowe wymaga głębokiej analizy biznesu, dlatego skontaktuj się ze mną przez formularz i umów rozmowę lub spotkanie. 

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top