oszczędzanie i emerytura

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA OSZCZĘDNOŚCIOWE?

Ubezpieczenia oszczędnościowe to instrumenty finansowe, które pozwalają oszczędzać na dowolny cel lub emeryturę z pomocą funduszy ubezpieczeniowych lub innych form takich jak IKE i IKZE. Standardowo wyróżniamy kilka rodzajów polis oszczędnościowych: posagowe, które sprawdzają się najczęściej w ubezpieczeniach dla dzieci, ubezpieczenia, które łączą ochronę oraz oszczędzanie i inwestycje, a także czyste oszczędzanie jak IKE i IKZE.

W przypadku umów takich jak indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz indywidualne konto emerytalne mamy możliwość odkładania ustalonej kwoty na emeryturę i uzyskania za to korzyści podatkowych. Warunkiem jest utrzymanie ubezpieczenia do 65 roku życia.

Nieco bardziej skomplikowane są łączone ubezpieczenia inwestycyjno-ochronne, gdzie część składki jest przeznaczana na inwestycje, a część na ochronę. W takich przypadkach konieczna jest dokładna ankieta potrzeb klienta, a jeśli chcesz inwestować agresywniej, musisz liczyć się również z możliwymi stratami. Funduszami zarządza zespół specjalistów według wcześniej obranej strategii np. przy zawarciu polisy. Oczywiście, Ty masz cały czas dostęp i podgląd do tego, co dzieje się z Twoimi środkami.

Ubezpieczenia posagowe, inaczej zwane ,,na życie i dożycie” gwarantują pewną sumę na koniec okresu ubezpieczenia. W razie dożycia do tego momentu (np. zawieramy polisę na 18 lat przy narodzinach potomka) to pieniądze są wypłacane w ustalonej kwocie. Przez cały okres ubezpieczenia, ubezpieczony posiada zabezpieczenie również w wysokości ustalonej sumy, nawet gdyby np. śmieć nastąpiła po roku opłacania składek.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

Indywidualne konto emerytalne

W przypadku oszczędzania do 65 roku życia, możesz wypłacić zgromadzone środki ze zmniejszonym, zryczałtowanym podatkiem.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Wpłaty dokonywane na to konto możesz co roku odliczać od podstawy podatku dochodowego. Ważne jest, żeby utrzymać oszczędzanie do 65 roku życia. W przeciwnym razie, musisz zwrócić to, co otrzymasz przy zwrocie podatku.

Polisa
ochronno-inwestycyjna

Polisa łącząca ochronę i oszczędzanie. Ty decydujesz, czy polisa jest bardziej ochronna, czy skupia się na oszczędzaniu. Takie polisy mogą być obarczone większym ryzykiem.

Ubezpieczenie posagowe

Inaczej polisa na życie i dożycie, gwarantuje możliwość oszczędzania dokładnej sumy i ochrony życia ubezpieczonego przez cały okres trwania polisy.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Ubezpieczenia oszczędnościowe to temat, który wymaga dłuższej rozmowy oraz ankiety potrzeb klienta. Skontaktuj się przez formularz i poznasz wszystkie szczegóły.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top