kluby sportowe

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH?

Ubezpieczenia dla klubów sportowych są tworzone specjalnie z myślą o zapewnieniu ochrony finansowej i prawniczej dla klubów, stowarzyszeń sportowych i innych organizacji działających w obszarze sportu. Mają na celu zminimalizowanie ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem działań sportowych oraz zapewnienie wsparcia w przypadku wypadków, kontuzji czy innych sytuacji nieprzewidzianych. 

Ubezpieczenia dla klubów sportowych oferują różne formy ochrony, które mogą obejmować:

  1. Odpowiedzialność cywilną: Podstawowym elementem ubezpieczenia dla klubów sportowych jest ochrona przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje to sytuacje, w których klub ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zawodów, treningów, imprez sportowych czy innych działań związanych z klubem.

  2. Ubezpieczenie mienia: Polisa może również chronić mienie klubu, takie jak sprzęt sportowy, nieruchomości, wyposażenie i inne wartościowe przedmioty. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, klub może otrzymać odszkodowanie lub zastępstwo za straty.

  3. Ubezpieczenie wypadkowe: Wypadki mogą się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszych dziedzinach sportu. Ubezpieczenie dla klubów sportowych może zapewnić ochronę w przypadku wypadków i kontuzji sportowców, trenerów, członków zarządu klubu i innych osób związanych z klubem.

  4. Ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcy: W przypadku zatrudniania pracowników, polisa może obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcy. Chroni ono klub przed roszczeniami związanymi z wypadkami, obrażeniami lub chorobami zawodowymi pracowników.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

OC klubu

Ochrona w razie szkód wyrządzonych np. podczas meczu lub treningu, gdzie klub ponosi odpowiedzialność. Również podczas wyjazdów na mecze.

Ubezpieczenie zawodników i personelu

Ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników klubu oraz zawodników.

Majątek klubu

Zabezpieczenie sprzętu, nieruchomości i innego majątku klubu sportowego.

OC pracodawcy

Zabezpieczenie w razie roszczeń pracowników w wyniku wyrządzenia im szkody przez klub.

Pakiety medyczne dla pracowników i personelu

Prywatna opieka medyczna dla pracowników, personelu i zawodników.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Wyślij do mnie wiadomość przez formularz i znajdziemy najlepszą ochronę dla Twojego klubu.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top