ubezpieczenia na życie

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE?

Dodatkowe ubezpieczenie na życie to opcja, którą warto rozważyć, aby zwiększyć swoje zabezpieczenie finansowe w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Podstawowe ubezpieczenie na życie zwykle zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jednak kwota ta często nie jest wystarczająca, aby zapewnić pełne wsparcie finansowe dla rodziny lub bliskich.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie oferuje szereg dodatkowych opcji, takich jak ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy czy poważnej choroby. Dzięki temu, w razie utraty zdolności do pracy lub zachorowania na poważną chorobę, osoba ubezpieczona może liczyć na wsparcie finansowe, co pozwoli jej utrzymać się na odpowiednim poziomie życia.

Dodatkowo, ubezpieczenie na życie może być również ważnym elementem planowania finansowego na przyszłość. Dzięki ubezpieczeniu na życie, można stworzyć oszczędności na przyszłość, które będą służyć jako dodatkowe źródło dochodu w późniejszym okresie życia.

Podsumowując, dodatkowe ubezpieczenie na życie to ważny element planowania finansowego i zabezpieczenia na przyszłość. Pozwala ono na uniknięcie niepotrzebnego stresu i daje poczucie bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

Ubezpieczenie na życie może być zawarte w formie elastycznej umowy indywidualnej lub tzw. grupy otwartej, która posiada wiele świadczeń w korzystnej cenie, ale z mniejszymi sumami ubezpieczenia.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

Zabezpieczenie w razie śmierci

Podstawowe zabezpieczenie, które gwarantuje bliskim środki na np. spłatę kredytu lub przeżycie w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Często wymagane przez banki.

Poważne
zachorowania

W razie wystąpienia jednej z wymienionych w OWU poważnej choroby otrzymasz świadczenie, które możesz przeznaczyć m.in. na leczenie.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Świadczenie, które gwarantuje wypłatę dodatkowych środków w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

Pobyt w szpitalu

Dzienne świadczenie, które otrzymujesz za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby.

Poważne operacje

Dodatkowe świadczenie, które otrzymasz gdy zostanie przeprowadzona jedna z wymienionych w OWU poważnych operacji.

Niezdolność do pracy

Jednorazowe lub miesięczne świadczenie, gdy na podstawie orzeczenia ZUS nie jesteś zdolna/-y do wykonywania pracy.

Druga opinia medyczna

Możliwość konsultacji dokumentacji medycznej z najlepszymi specjalistami na świecie oraz np. zaproponowanie odpowiedniego leczenia.

Inne

Ubezpieczenie na życie powinno być przemyślaną i dobrze skonstruowaną polisą, dlatego niezbędna będzie ankieta potrzeb klienta i wspólne wybranie najlepszej ochrony.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Ubezpieczenie na życie wymaga dokładnej analizy Twoich potrzeb, dlatego umów się ze mną na rozmowę w specjalnym formularzu.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top