aktywny uczeń

JAK DZIAŁAJĄ UBEZPIECZENIA AKTYWNY UCZEŃ?

Ubezpieczenie sportowe “Aktywny Uczeń” zostało stworzone specjalnie z myślą o uczniach, którzy regularnie uprawiają sport. Jest to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę w przypadku kontuzji i wypadków związanych z aktywnością fizyczną. Poniżej przedstawiamy informacje na temat działania tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sportowe “Aktywny Uczeń” zapewnia szeroki zakres ochrony, obejmujący różne rodzaje sportów i aktywności fizycznych. W przypadku wystąpienia kontuzji lub wypadku podczas treningu sportowego, meczu, zawodów lub innej aktywności związanej ze sportem, ubezpieczony uczeń może skorzystać z korzyści przewidzianych w polisie.

Uczestnictwo w “Aktywnym Uczniu” umożliwia skorzystanie z różnych korzyści ubezpieczeniowych. Obejmują one:

  1. Pokrycie kosztów leczenia: Ubezpieczenie sportowe zapewnia zwrot kosztów medycznych związanych z leczeniem kontuzji lub urazu odniesionego podczas uprawiania sportu. Obejmuje to koszty wizyt lekarskich, diagnostyki, rehabilitacji, leków i innych usług medycznych.

  2. Hospitalizacja: Jeżeli w wyniku kontuzji lub urazu konieczne będzie hospitalizacja, polisa ubezpieczeniowa “Aktywny Uczeń” może pokryć koszty związane z pobytem w szpitalu, w tym koszty opieki medycznej, diagnostyki, leków i innych usług hospitalizacyjnych.

  3. Rentowność czasowa: Ubezpieczenie “Aktywny Uczeń” może zapewnić wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku tymczasowej niezdolności do nauki z powodu kontuzji sportowej. Jest to wsparcie dla ucznia w sytuacji, gdy kontuzja uniemożliwia mu uczestnictwo w zajęciach szkolnych.

  4. Trwała niezdolność do nauki: W przypadku, gdy kontuzja sportowa prowadzi do trwałej niezdolności do nauki, ubezpieczony uczeń może otrzymać długoterminowe świadczenia finansowe, które pomogą w pokryciu kosztów związanych z dalszym wykształceniem i rehabilitacją.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Świadczenie wypłacane w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas uprawiania sportu.

Odpowiedzialność cywilna

Świadczenie, które chroni przed roszczeniami osób trzecich, w razie wyrządzenia szkody np. podczas treningu.

Pobyt w szpitalu

Świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem podczas treningu.

Rehabilitacja

Świadczenie pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku w wyniku uprawiania sportu.

Niezdolność do nauki

Świadczenie w razie trwałej niezdolności do nauki spowodowanej kontuzją lub wypadkiem podczas uprawiania sportu.

JAK POZNAĆ OFERTĘ?

Dla Twojej wygody udostępniłem kilka metod kontaktu, które pozwolą nam porozmawiać i poznać Twoje potrzeby, a następnie stworzyć najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

1.

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

+48 730 298 777

sebastian.radek@mbmi.pl

2.

FORMULARZ

Wyślij do mnie wiadomość przez formularz i znajdziemy najlepsze ubezpieczenie sportowe dla Twojej pociechy.

3.

W BIURZE

Zapraszam do mojego biura na dobrą kawę i rozmowę o Twoich potrzebach.

Sebastian Radek Ubezpieczenia

ul. Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

Scroll to Top