Ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka. Jak świadomie wybrać?

Większość rodziców kojarzy ubezpieczenie dziecka jako dodatkową opłatę na komitet rodzicielski w szkole czy przedszkolu. Świadomość zakresu ochrony bywa bardzo niska, a na dodatek w szkołach czy przedszkolach z góry narzucany jest tylko jeden wariant. Najwyższy czas, aby zmienić takie podejście! Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu potraktujesz zupełnie inaczej wybór ubezpieczenia dla swojego dziecka, w końcu to Ty zapewniasz mu bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole

Ubezpieczenie NNW dziecka to po prostu zabezpieczenie finansowe życia codziennego przed następstwem nieszczęśliwych wypadków.

Na zakres takiego ubezpieczenia składają się następujące świadczenia:

 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu (rany skóry, oparzenia II stopnia i wyższe, odmrożenia, złamania,skręcenia, zwichnięcia itd.),
 • Pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwanieszczęśliwego wypadku (np. gorsety, protez, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, słuchowe,wózki inwalidzkie),
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwanieszczęśliwego wypadku,
 • Poważne zachorowanie,
 • Pobyt w szpitalu w skutek choroby,
 • Pobyt w szpitalu wskutek COVID-19 (nowość!),
 • Pobyt na OIOM wskutek COVID-19 (nowość!),
 • Ugryzienie przez kleszcza,
 • W zakresie wyczynowe uprawianie sportu m.in zajęcia szkolne, pozaszkolne: sporty walki, piłkanożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie,
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • Pomoc psychologiczna (nowość!),
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej (nowość!).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dziecka od 13 roku życia (nowość!).

Składka za takie ubezpieczenie wynosi od 34 zł do 157 zł za rok! Oczywiście im wyższą zapłacimy składkę tym wyższe sumy ubezpieczenia będą znajdować się przy poszczególnych świadczeniach. W żłobkach, przedszkolach czy szkołach zazwyczaj oferowany jest jeden wariant, a składka roczna waha się najczęściej od 20 zł do maksymalnie 40 zł, co ma przełożenie na sumy ubezpieczenia… A później rodzice są zbulwersowani wypłatą odszkodowania w kwocie 80 czy 100 zł za np. złamaną rękę!

Świadomy wybór!

Pamiętaj, że takie ubezpieczenia możesz zawrzeć indywidualnie, a następnie przedłożyć je w żłobku, przedszkolu czy szkole! Nikt nie zna Twojego Dziecka lepiej niż Ty sam. Wybór ubezpieczenia dla dzieci powinien być świadomy i w pełni przemyślany.

Podstawą dobrego ubezpieczenia jest skrupulatna analiza zakresu ubezpieczenia, ponieważ zdrowie i życie Twoich dzieci jest bezcenne.
Niestety 9 na 10 klientów, z którymi mam okazję rozmawiać ubezpieczało swoje pociechy bez znajomości zakresu. A po co wykupujemy takie ubezpieczenie? W momencie wystąpienia choroby lub doznania urazu chcemy, aby dzieci były leczone u najlepszych specjalistów, co oczywiście wiąże się z kosztami wizyt lekarskich, badań lub zabiegów operacyjnych.

Wypłata odszkodowania oraz koszty procesu leczenia. Dwa przykłady.

Przykład nr 1 – skręcenie stawu skokowego.

W trakcie treningu piłki nożnej dziecko zderzyło się z przeciwnikiem, w wyniku czego podczas upadku źle nastąpiło na prawy staw skokowy i doznało skręcenia. W takiej sytuacji mamy dwie możliwości. Wizyta na pogotowiu, gdzie mamy tzw. pierwsze rozpoznanie oraz najczęściej badanie RTG. Po takiej wizycie otrzymujemy skierowanie do poradni ortopedycznej lub zamiast udać się na SOR kierujemy się bezpośrednio prywatnie u ortopedy. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o refundację za pierwszą wizytę lekarską. Generali zwraca jedynie koszty pierwszej wizyty lekarskiej, jeżeli pierwsza wizyta to SOR, a następnie udajemy się do ortopedy to koszty tych wizyt nie będą refundowane. Natomiast jeśli bezpośrednio po urazie udamy się prywatnie do lekarza ortopedy to pierwsza wizyta lekarska zostanie pokryta z ubezpieczenia.

Koszt pierwszej wizyty – 150 zł. Lekarz wystawił skierowanie i zalecił 10 zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia do pełnej sprawności stawu skokowego sprzed urazu. Rehabilitacja przez NFZ? Miesiące oczekiwania…. Prywatnie 10 wizyt u dobrego rehabilitanta bądź placówce rehabilitacyjnej? Koszt jeden zabiegu 100 zł, 10 zabiegów = 1 000 zł. Druga wizyta u ortopedy – 150 zł, zakończenie leczenia. Podsumujmy:

Dwie wizyty u ortopedy 150 x 2 = 300 zł, (Generali zwraca jedynie koszty pierwszej wizyty lekarskiej, jeżeli pierwsza wizyta to SOR, a następnie udajemy się do ortopedy to koszty tych wizyt nie będą refundowane. Natomiast jeśli bezpośrednio po urazie udamy się prywatnie do lekarza ortopedy to pierwsza wizyta lekarska zostanie pokryta z ubezpieczenia.)

Rehabilitacja, 10 zabiegów x 100 zł = 1 000 zł,
Łączny koszt procesu leczenia = 1 300 zł,
Zwichnięcie stawu skokowego to wg tabeli trwałego uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia. Przy najwyższym wariancie NNW dziecka, 1% trwałego uszczerbku wynosi 500 zł, więc na odszkodowanie składa się wypłata z tytułu trwałego uszczerbku oraz zwrot kosztów rehabilitacji. Odszkodowanie wynosi 500zł (1% trwałego uszczerbku) + 1 000 zł (rehabilitacja) = 1 500 zł.

Przykład nr 2 – pęknięcie łąkotki bocznej leczone operacyjnie.

Podczas meczu ligowego zawodnik zderzył się z przeciwnikiem w wyniku czego doszło do upadku podczas, którego nastąpiło pęknięcie łąkotki.

W tej sytuacji również czeka nas wizyta na pogotowiu, skierowanie do ortopedy, następnie rezonans, skierowanie na operację, długa i żmudna rehabilitacja zanim zawodnik dojdzie do pełnej sprawności.

Cały proces leczenia wygląda podobnie do wyżej opisanej historii ze skręconym stawem skokowym. Przyjmijmy następujące koszty:

Trzy wizyty u chirurga 150 zł x 3 = 450 zł, (Generali zwraca jedynie koszty pierwszej wizyty lekarskiej, jeżeli pierwsza wizyta to SOR, a następnie udajemy się do ortopedy to koszty tych wizyt nie będą refundowane. Natomiast jeśli bezpośrednio po urazie udamy się prywatnie do lekarza ortopedy to pierwsza wizyta lekarska zostanie pokryta z ubezpieczenia.)

Zabieg operacyjny – artroskopia kolana = 6 000 zł
Rehabilitacja, 15 zabiegów x 100 zł = 1 500 zł,
Zakup stabilizatora na kolano – 300 zł,
Łączny koszt procesu leczenia = 7 950 zł
Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego – uszkodzenie łąkotki bocznej i/lub przyśrodkowej leczone operacyjne tabeli uszczerbku wynosi 3%. Przy najwyższym wariancie NNW dziecka, otrzyma za 1% uszczerbku 500 zł, więc odszkodowanie wynosi: 3% x 500 zł = 1 500 zł + 300 zł (zakup stabilizatora)+ zabieg operacyjny 6 000 zł + 1 500 (rehabilitacja) = 9 300 zł.

Powyższe sytuacje opisują cały proces leczenia, a to dopiero połowa drogi. Najistotniejszą rzeczą, która ma wpływ na wypłatę odszkodowania jest
DOKUMENTACJA . Wiele osób popełnia bardzo poważny błąd przy wypadku. Zgłaszają zdarzenie zaraz po zakończeniu leczenia bez weryfikacji dokumentów… W tej sytuacji idealnie sprawdza się powiedzenie “co nagle, to po diable…”. Z doświadczenia mogę śmiało stwierdzić, że klienci, którzy po wypadku dzwonią do mnie i pytają, gdzie się mają udać, jakie potrzebują dokumenty nigdy nie mają problemów z otrzymaniem odszkodowania!

Dokumentacja

Poprawna dokumentacja to podstawa przy zgłaszaniu wniosku o wypłatę roszczenia. Jakie dokumenty mam na myśli?

 • Karta informacyjna z pogotowia, wyniki badań, skierowanie do ortopedy/chirurga,
 • Historia choroby od ortopedy/chirurga, skierowanie na badanie, skierowanie na rehabilitację,
 • Faktury imienne z wizyt u ortopedy/chirurga z danymi rodzica oraz ubezpieczonego dziecka (jeżeli była to pierwsza wizyta bezpośrednio po wypadku),
 • Faktury imienne z badań diagnostycznych z danymi rodzica oraz ubezpieczonego dziecka,
 • Faktury imienne z przeprowadzonej rehabilitacji wraz z tzw. specyfikacją oraz z danymi rodzica i ubezpieczonego dziecka (daty, opis i cena wykonanych zabiegów)
 • Zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Trzeba zapamiętać jedno: im “bogatsza” historia choroby tym korzystniej dla Klienta. Agent podpowie, że czasami lepiej złożyć papiery po zakończeniu rehabilitacji, nawet jeśli minęło już 2 miesiące od wypadku. Jestem po to, aby poprowadzić Cię przez cały okres trwania leczenia. W końcu płacisz składkę za ubezpieczenie, aby właśnie w takich sytuacjach otrzymać wsparcie finansowe!

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dziecka od 13 roku życia. Dlaczego jest ważna?

W tym roku w ofercie pojawiła się możliwość wykupienia opcji dodatkowej jaką jest OC dziecka. Co to takiego i dlaczego od 13 roku życia?
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dziecko do 13. roku życia nie odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody. Wszystko dlatego, że małoletni nie posiadają zdolności do czynności prawnych oraz nie można obarczyć ich winą. W związku z tym, winę tę ponosi ustawowy opiekun dziecka, czyli najczęściej rodzic.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa dziecka od 13 roku w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

Podsumowując, jeżeli dziecko do 13 roku życia wyrządzi szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej to wtedy roszczenia poszkodowanego pokrywa rodzic z własnej kieszeni lub z polisy np. domu czy mieszkania w której ma wykupioną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Natomiast jeśli szkodę wyrządzi dziecko, które ukończyło 13 rok życia to wtedy warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną, tym bardziej jeśli nie wykupiliśmy takiej polisy lub nie rozszerzyliśmy zakresu przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania.

Każdy z nas wie, że dzieci to wulkan energii, dlatego ważne, aby zabezpieczyć je od np.: wybicia szyby podczas gry w piłkę, uszkodzenia zaparkowanego samochodu, zepsucia maszyny pracodawcy podczas praktyk zawodowych oraz wielu innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka i zakup ubezpieczenia!

Zapewnienie bezpieczeństwa swojemu dziecku to Twój najważniejszy obowiązek. W kwestii wyboru ubezpieczenia nie można pozwolić sobie na „przekładanie na później”, bo jak wiadomo przezorny ZAWSZE ubezpieczony. Każdy rodzic wie, że wyobraźnia i kreatywność dzieci jest nieprzewidywalna, dlatego też nietrudno o wypadek. I tylko ubezpieczenie NNW dla dziecka z bogatym zakresem może dać wsparcie finansowe w trudnych chwilach, o których rodzice nawet boją się pomyśleć.

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży przygotowana przez Bezpieczny.pl to szeroki zakres i transparentne warunki ubezpieczenia i możliwość wyboru optymalnego wariantu z kilku dostępnych.

Co ważne, ubezpieczenie działa zawsze i wszędzie tam, gdzie jest dziecko. W trakcie wakacji, ferii, zajęć pozaszkolnych i… w trakcie pandemii. Ponieważ jest ubezpieczeniem dziecka, a szkolnym tylko z nazwy i z przyzwyczajenia. Zakup on-line to wypełnienie przyjaznego i intuicyjnego formularza zakupu, a polisa zostanie przekazana na wskazany podczas wypełniania formularza zakupu, adres e-mail.

Nic nie jest prostsze niż zapewnienie dziecku bezpieczeństwa wraz z Bezpieczny.pl.

W przypadku pytań co do zakresu zapraszam do kontaktu. Pomogę świadomym rodzicom zadbać o bezpieczeństwo dzieci poprzez prezentację oferty dopasowanej do potrzeb i oczekiwań, a w momencie wystąpienia szkody otrzymacie moją pomoc w zgłaszaniu zdarzenia, która jest niezbędna do otrzymania odszkodowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top