Ubezpieczenie szkolne NNW 2023/24 Wiener

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka to gorący temat zwłaszcza na początku roku szkolnego. Przez to traci nieco na potencjale, bo ubezpieczenie ucznia nie oznacza, że działa ono wyłącznie w szkole czy podczas trwania nauki!

Termin ubezpieczenie szkolne wziął się głównie z tego, że najczęściej właśnie ubezpieczamy nasze pociechy (młodsze i starsze – bo ubezpieczenie może obejmować również studentów), gdy uczęszczają do szkoły. W pierwsze dni roku szkolnego jako rodzic praktycznie każdy otrzyma ofertę “super” ubezpieczenia od szkoły. Do tego dochodzi kilka ,,straszaków”, czyli twoje dziecko nie pojedzie na wycieczkę, ubezpieczenie trzeba kupić i tak dalej. Wielu rodziców bez zastanowienia bierze pierwszą lepszą ofertę i nie sprawdza w ogóle, jak działa ubezpieczenie szkolne. Jest to spory błąd. Ubezpieczenie twojego dziecka powinno być przemyślane i faktycznie działać podczas różnych wydarzeń!

Ten artykuł to kompleksowy poradnik dla rodziców i studentów do 26 roku życia, który pomoże ci wybrać najlepsze indywidualne ubezpieczenie szkolne.

Czym jest NNW szkolne?

Zanim zaczniemy wybierać najlepsze ubezpieczenie ucznia, warto w ogóle zacząć od tego, czym dokładnie jest termin NNW. NNW to skrót od dość ,,szerokiego” pojęcia ubezpieczeniowego – następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nie oznacza to jednak, że takie ubezpieczenie będzie obejmować WYŁĄCZNIE wypadki. Początkowo faktycznie polisa chroniła wyłącznie w razie wypadków, ale obecne produkty obejmują naprawdę szeroki zakres ochrony i kompleksowe warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczonym w takim przypadku może być albo dziecko (wtedy rodzic jest ubezpieczającym – i on otrzyma pieniądze ze świadczenia) lub właśnie uczeń student w wieku od 18 do 26 roku życia. W takim przypadku ubezpieczony jest również ubezpieczającym i on będzie otrzymywać świadczenia.

Najlepszą odpowiedzią na pytanie ,,czym jest ubezpieczenie NNW szkolne” będzie przedstawienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, którą możesz objąć swoje dziecko.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne NNW? Zakres ubezpieczenia:

Dobre ubezpieczenie szkolne powinno składać się z kilku lub nawet kilkunastu wzajemnie uzupełniających się świadczeń. Dzięki temu ochrona jest kompletna i faktycznie możesz spać spokojnie, niezależnie czy dziecko jest w domu, na wycieczce szkolnej, czy treningu lub meczu.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – wszystkie świadczenia

Podstawowe świadczenie dostępne w praktycznie wszystkich produktach NNW. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie ma zagwarantować środki finansowe w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w razie następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Przykładowo, jeśli ubezpieczymy dziecko na sumę 50 000 zł, a dozna ono uszczerbku w wysokości 4% (co ocenia lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej oraz tabeli świadczeń stałych) jako rodzic otrzymasz 2000 zł.

Wypadek może wystąpić w każdym miejscu, 24/7 (chociaż możliwe są wyłączenia odpowiedzialności dotyczące np. kraju). Ważne jest, że wydarzenie musi być NAGŁE i NIEPRZEWIDZIANE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że jeśli twoje dziecko uszkodziło sobie np. nogę przed zawarciem polisy, ale stan pogorszył się po podpisaniu umowy – nie otrzymacie za to odszkodowania.

Jakie są maksymalne kwoty? W przypadku ubezpieczenia szkolnego Wiener jest to aż 100 000 zł. Pamiętaj, że polis NNW możesz mieć, tak naprawdę ile chcesz, obowiązują jedynie limity w zakresie jednego produktu / jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku

To świadczenie ma za zadanie pokryć wszelkie koszty związane z następstwami nieszczęśliwego wypadku. Może to obejmować rachunki za prywatne wizyty lekarskie, badania, operacje, rehabilitacje, a nawet koszty odbudowy stomatologicznej (podlimit 500 zł na jeden ząb) – jak w przypadku ubezpieczenia szkolnego Wiener.

Koszty pokrywane są do odpowiedniej sumy ubezpieczenia wybranej przy zawieraniu umowy. Tu również mogą występować pewne wyłączenia odpowiedzialności, np. zwrot kosztów leczenia będzie dostępny wyłącznie w Polsce.

Pobyt w szpitalu w razie wypadku lub choroby

Świadczenie szpitalne gwarantuje wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby. Zazwyczaj wypłata za pobyt w wyniku wypadku jest wyższa – przykładowo w Wiener możesz otrzymać maksymalnie 100 zł za każdy dzień pobytu w wyniku NNW i 50 zł za każdy dzień pobytu w razie choroby. Warunkiem wypłaty w wyniku NNW jest pobyt w szpitalu trwający minimum dwa dni kalendarzowe, a w przypadku choroby minimum trzy dni kalendarzowe.

Interwencja lekarska

Świadczenie z tytułu interwencji lekarskiej wypłacone zostanie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu, leczenie wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i było połączone z dalszym leczeniem wymagającym co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza.

Przykładowo, jeśli ubezpieczymy dziecko na sumę 50 000 zł, a dozna ono urazu typu stłuczenie barku, które będzie wymagało minimum dwóch wizyt lekarskich jako rodzic otrzymasz 500 zł.

NNW szkolne

Świadczenia z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej

To świadczenie obejmuje dwie sytuacje:

 1. Ubezpieczony otrzyma świadczenie w razie wystąpienia jednej z poważnych chorób wymienionych w polisie. Mogą to być takie choroby jak: choroba nowotworowa złośliwa, niewydolność nerek, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata wzroku, utrata słuchu, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych).
 2. Ubezpieczony otrzyma świadczenie w razie konieczności przeprowadzenia operacji związanej z wypadkiem lub chorobą (np. wycięcie migdałków).

Takie świadczenia mogą być finansowym wsparciem w sytuacjach sporych wydatków.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (powyżej 13 roku życia)

Odpowiedzialność cywilna chroni w razie spowodowania szkód na zdrowiu lub majątku osoby trzeciej przez dziecko. Do 13 roku życia za takie szkody odpowiada rodzic, natomiast od osiągnięcia tego wieku przez dziecko warto pomyśleć o takiej ochronie.

Na szczególną uwagę zasługuje tu rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w związku z odbywaniem przez dziecko praktyk szkolnych lub stażu zawodowego. OC studenta jest często wymagane przez firmy, w których odbywają się praktyki oraz przez samą szkołę. Jest szczególnie ważne na studiach, gdzie praktyki lub staż są obowiązkowym elementem nauki.

Assistance szkolny

Assistance szkolny obejmuje szereg świadczeń mających na celu wesprzeć ubezpieczonego w trudnych sytuacjach. Mogą to być takie świadczenia jak:

 • cyberbezpieczeństwo, czyli pomoc specjalisty IT w usunięciu np. złośliwego oprogramowania,
 • assistance medyczny, czyli pomoc specjalistów, transport, umówienie wizyty lekarskiej w razie wystąpienia zdarzenia medycznego,
 • pomoc psychologiczno-prawna w związku ze znieważeniem lub zniesławieniem ubezpieczonego w mediach społecznościowych (tzw. cyber bullying, czyli coraz
 • częściej spotykane zjawisko).

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Jest to jedno z częstych pytań, ponieważ wiele szkół, nadal ma tendencję do wymuszania wykupienia polisy szkolnej i grożenia ,,karami” za brak takiego ubezpieczenia. Może to być np. brak możliwości udziału dziecka w wycieczce szkolnej.

Trzeba podkreślić, że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Nie ma takiego obowiązku ani wobec rodziców, ani wobec placówek. W Polsce prawo mówi o jednym przypadku: przy organizacji wycieczki lub imprezy zagranicznej szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych przypadków i kosztów leczenia (par. 7a ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8.11.2001 r., Dz.U.2001.135.1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).

Szkoła najczęściej wymaga wykupu ubezpieczenia, żeby przenieść odpowiedzialność na rodzica, co nie zmienia faktu, że rodzic może walczyć w przypadku wykluczenia dziecka z powodu braku ubezpieczenia.

Kolejna ważna sprawa, to fakt, że szkoła nie ma prawa wymusić wykupienia ubezpieczenia w szkole. Jeśli szkoła grozi np. właśnie wykluczeniem z wycieczek w przypadku wykupienia ubezpieczenia proponowanego przez nich – możesz śmiało to zgłosić do odpowiednich instytucji.

Ja jednak podkreślam, że w głowie odpowiedzialnego rodzica takie ubezpieczenie powinno być obowiązkowe. Dobierz kompleksową ochronę i zabezpiecz swoje dziecko przez cały rok, a gwarantuję, że będziesz spać spokojniej. Nie kieruj się wymaganiami szkoły, bezpieczeństwo twojego dziecka jest priorytetem.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie? Przykładowe sytuacje

Oto kilka sytuacji, w których działa takie ubezpieczenie:

 • dziecko na wycieczce szkolnej upadło i doszło do skręcenia stawu kolanowego. Lekarz orzecznik stwierdził 3% uszczerbku, co przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł dało 3000 zł odszkodowania. Dodatkowo rodzic przesłał rachunki za zakup leków, kuli do poruszania się itp. za co otrzymał pełny zwrot kosztów.
 • student podczas wykonywania praktyk uszkodził sprzęt należący do firmy. Bez ubezpieczenia musiałby zapłacić za sprzęt z własnej kieszeni, ale odpowiedzialność cywilna pokrywa koszty naprawy.
 • dziecko doznało odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, przez co musi przebywać w szpitalu min. na 14 dni. Rodzice otrzymają 50 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu dziecka, a także jednorazową wypłatę wybranej sumy ubezpieczenia z tytułu poważnej choroby.

Sytuacji, w których takie ubezpieczenie będzie przydatne, jest mnóstwo. Należy pamiętać też o wyłączeniach odpowiedzialności, które jak zawsze dokładnie opisane znajdziesz w OWU.

Najczęściej zadawane pytania

Do którego roku życia działa ubezpieczenie szkolne?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci, młodzież oraz studenci do 26 roku życia.

Czy można mieć dwie polisy szkolne NNW?

Tak, możesz mieć dowolną ilość polis NNW dla dziecka lub siebie samego. Uszczerbek, choroby czy pobyt w szpitalu zostaną wypłacone przy każdej polisie, natomiast zwrot kosztów leczenia nastąpi z jednej polisy.

Czy ubezpieczenie NNW dla dziecka działa tylko w szkole?

Nie, ubezpieczenie ucznia działa również poza szkołą oraz poza okresem szkolnym. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego mogą występować ograniczenia co do samego obszaru objętego działaniem – np. wyłącznie Unia Europejska, świat bez USA itp.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla dziecka?

Na przykładzie ubezpieczenia szkolnego Wiener, składka może oscylować od 28 do 332 zł rocznie. Wszystko zależy od wybranych sum ubezpieczenia. Osobiście polecam tylko wariant pełny.

Przykład numer 1:

100 000 zł za NNW, 30 000 zł na koszty leczenia, 100 zł za dzień pobytu w szpitalu w pełnym wariancie (z wszystkimi dodatkowymi świadczeniami) to koszt 332 zł rocznie.

Przykład numer 2:

50 000 zł za NNW, 15 000 zł na koszty leczenia, 100 zł za dzień pobytu w szpitalu w wariancie pełnym to koszt 174 zł rocznie.

Ubezpieczenie możesz w bardzo łatwy sposób wyliczyć samodzielnie, korzystając z prostego kalkulatora online:

Czy ubezpieczenie obejmuje wypadki podczas uprawiania sportu?

W przypadku ubezpieczenia szkolnego Wiener, jeżeli dziecko uprawia sport np. poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach sportowych, jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Warto pamiętać, że sporty wysokiego ryzyka są wyłączone z naszej odpowiedzialności. Wyjątkiem są następujące sporty i sztuki walki, za które Wiener ponosi odpowiedzialność: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum oraz rekonstrukcji walk i bitew historycznych.

Więcej pytań i odpowiedzi na nie znajdziesz w specjalnie przygotowanym przez Wiener pliku.

Jak kupić ubezpieczenie szkolne NNW dziecka?

W bardzo prosty sposób możesz wykupić ubezpieczenie szkolne online zarówno jako rodzic, jak i student – dla siebie.

Wystarczy, że:

 1. Wejdziesz na specjalnie przygotowany przez Wiener kalkulator.
 2. Wybierzesz pożądane świadczenia – możesz dostosować sumy ubezpieczenia i wybrać jeden z trzech wariantów. Przy każdym wariancie masz dokładnie opisane, co obejmuje dany pakiet. Sugeruję zwracać uwagę jedynie na wariant pełny.
 3. Wybierasz datę startu, wypełniasz dane i…. gotowe. Możesz cieszyć się kompleksową ochroną w razie wypadków i chorób.

Jeśli masz jakieś pytania co do samego ubezpieczenia lub potrzebujesz dodatkowych informacji, wystarczy, że się ze mną skontaktujesz. Z przyjemnością pomogę dobrać najlepszą ochronę dla ciebie lub twojego dziecka. A co najważniejsze, w momencie wystąpienia urazu otrzymasz moją pomoc w zgłoszeniu zdarzenia, która jest niezbędna do otrzymania odszkodowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top