Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Z jednej strony życie niesie wiele nieprzewidywalnych sytuacji, a jedną z najtrudniejszych z nich jest diagnoza poważnej choroby, która całkowicie odmienia nasze życie. Choć możemy częściowo przygotować się na takie sytuacje poprzez regularne badania, dbanie o zdrowie i świadome monitorowanie dziedzicznych czynników ryzyka, to jednak, gdy choroba rzeczywiście nas dotknie, stajemy w obliczu trudnej sytuacji, która wiąże się z kosztownym leczeniem, utratą sił i wieloma problemami.

W tym kontekście ogromne znaczenie ma ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, które może stanowić wsparcie w trudnych chwilach. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia można częściowo lub w pełni pokryć wysokie koszty leczenia, rehabilitacji oraz odzyskania pełni sił po przejściu przez chorobę. Ale w jaki sposób działa to specyficzne ubezpieczenie?

Definicja poważnego zachorowania wg. towarzystwa ubezpieczeniowego

Zanim przystąpisz do wyboru odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej od różnych towarzystw, kluczowe jest zrozumienie definicji poważnej choroby, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, oraz sposobu otrzymania świadczeń w przypadku poważnego zachorowania. Definicje poważnych chorób mogą znacząco różnić się w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. W ofercie znajdziesz różne rodzaje wypłat, które towarzystwo uzależnia od diagnozy poważnej choroby. Przekroczenie takiej diagnozy skutkuje wypłatą sumy ubezpieczenia, którą ustaliłeś przy zakupie polisy, a także może obejmować dodatkowe świadczenia, takie jak pokrycie kosztów rehabilitacji, pobytu w szpitalu, leczenia i inne.

Jednym z głównych kryteriów wspólnych dla wszystkich poważnych chorób jest to, że muszą one znacznie wpłynąć na organizm, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Do najczęściej występujących chorób, które kwalifikują się do świadczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej, należą między innymi nowotwory złośliwe, guzy mózgu, udar mózgu, zawał serca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, niewydolność nerek i stwardnienie rozsiane.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa znajduje się szczegółowy opis każdego z poważnych zachorowań. Uwzględnia różne stopnie zaawansowania choroby, dodatkowe świadczenia oraz umowy dodatkowe.

Oprócz wymienionych chorób, ubezpieczenie może również obejmować inne przypadki, takie jak:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • cukrzyca typu 1,
 • choroby płuc, na przykład astma,
 • zaburzenia psychiczne, np. depresja,
 • zespoły autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy,
 • choroby neurologiczne, w tym padaczka,
 • wszczepianie rozrusznika serca,
 • zaćma,
 • osteoporoza,
 • choroby tarczycy,
 • oraz inne.

W przypadku każdej z wymienionych chorób, ubezpieczony może liczyć na odpowiednie świadczenia, zgodnie z umową ubezpieczenia. Obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje szeroki zakres ochrony, który obejmuje także łagodniejsze stany chorobowe. To daje klientom większy komfort i pewność, że w przypadku różnych schorzeń będą mogli liczyć na wsparcie finansowe i opiekę medyczną.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Wielkość ochrony, którą wybieramy w ramach ubezpieczenia na poważne zachorowanie, zależy od kilku istotnych czynników:

 1. Wartość sumy ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby.
 2. Wybór dodatkowych umów, które rozszerzają zakres ochrony.
 3. Wysokość składki ubezpieczeniowej.
 4. Wiek ubezpieczającego (nie zawsze możliwe jest ubezpieczenie na określone choroby w późniejszym wieku).
 5. Stan zdrowia (okresy karencji, a osoby z istniejącymi chorobami mogą nie zostać dopuszczone do ubezpieczenia).

Podstawowe ubezpieczenie na poważne zachorowanie zazwyczaj obejmuje wypłatę wcześniej ustalonej sumy ubezpieczenia lub procentowej wartości (w zależności od rodzaju choroby), w sytuacji zdiagnozowania jednej z poważnych chorób.

Jednak wybierając dodatkowe umowy, możemy znacznie poszerzyć zakres naszej ochrony. Wtedy świadczenia, które możemy otrzymać, obejmują między innymi:

 1. Dzienną wypłatę za pobyt w szpitalu z powodu poważnego zachorowania.
 2. Pokrycie kosztów leczenia, na przykład radioterapii lub chemioterapii.
 3. Miesięczne świadczenie w przypadku utraty zdolności do pracy (renta).
 4. Dodatkową opinię medyczną, która polega na przesłaniu naszej dokumentacji do cenionych lekarzy na całym świecie, celem wyboru optymalnego leczenia i oceny choroby.

Dzięki temu widać, że odpowiednie ubezpieczenie na poważne zachorowanie może zapewnić szeroki zakres świadczeń. Może też odegrać kluczową rolę w trudnych chwilach, zapewniając nie tylko finansową stabilność, ale również wsparcie medyczne i opiekę.

Kiedy możesz otrzymać świadczenie?

W przypadku ubezpieczenia na poważne zachorowanie, świadczenie zwykle otrzymasz po potwierdzeniu diagnozy przez lekarza specjalistę. Niemniej istnieją sytuacje, w których 50% świadczenia zostaje wypłacone w momencie postawienia diagnozy. Pozostała część może być wypłacona później, na przykład po zmianie łagodnego nowotworu w złośliwy. Precyzyjne zasady wypłaty świadczenia za poważne zachorowanie, włącznie z przypadkami, w których świadczenie może być lub nie być wypłacone, zostały szczegółowo określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Warto podać także dodatkowe informacje dotyczące momentu, kiedy można otrzymać świadczenie za poważne zachorowanie, które obejmują:

 1. Potwierdzenie diagnozy przez lekarza specjalistę – w wielu przypadkach konieczne jest dostarczenie dokumentacji medycznej potwierdzającej postawioną diagnozę poważnego zachorowania.
 2. Okres karencji – ubezpieczenie może wymagać, aby upłynął określony czas od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia, zanim możliwe będzie skorzystanie ze świadczenia. Ten okres karencji może wynosić kilka miesięcy od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
 3. Wymóg przetrwania – niektóre polisy ubezpieczeniowe wymagają, aby ubezpieczony przeżył określony okres po potwierdzeniu diagnozy, aby otrzymać pełne świadczenie. To zapobiega wykorzystaniu ubezpieczenia w przypadku, gdy zachorowanie już było w zaawansowanym stadium.
 4. Warunki dodatkowe – niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą zawierać dodatkowe wymogi. Muszą zostać spełnione, na przykład konieczność przeprowadzenia określonych procedur leczniczych lub dostarczenia dokumentacji potwierdzającej określone objawy lub wyniki badań.

Wszelkie szczegóły dotyczące otrzymania świadczenia za poważne zachorowanie są precyzyjnie określone w warunkach ubezpieczenia. Warto zapoznać się z nimi dokładnie przed wyborem konkretnego planu ubezpieczeniowego. Dzięki temu będziemy dobrze poinformowani i świadomie podejmiemy decyzję, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i sytuacji zdrowotnej.

Jak dobrze wyliczyć sumy ubezpieczenia?

W przypadku zaistnienia sytuacji medycznej, ubezpieczonemu przysługuje wypłata pełnej lub części sumy ubezpieczenia, która została wcześniej wybrana.

Na przykład, gdy wykupimy ubezpieczenie na kwotę 400 000 zł i otrzymamy diagnozę poważnej choroby, większość towarzystw ubezpieczeniowych zazwyczaj wypłaci 100% sumy ubezpieczenia. Po takiej wypłacie, ubezpieczenie wygasa, chyba że inaczej zdecyduje firma ubezpieczeniowa. Warto zaznaczyć, że choroby mogą występować w grupach. Jeśli zdiagnozowane zostaną dwie niepowiązane ze sobą choroby, otrzymamy podwójne świadczenie.

Rzeczywiste sumy ubezpieczenia zależą od podobnych czynników, które wpływają na zakres ochrony:

 1. Wiek ubezpieczonego, gdzie starsze osoby mogą spodziewać się wyższych kosztów ubezpieczenia i mniejszych możliwości. Warto nie zwlekać z wykupieniem polisy.
 2. Maksymalne sumy ubezpieczenia narzucone przez konkretną firmę ubezpieczeniową.
 3. Rodzaj świadczenia, na jakie się ubezpieczymy.
 4. Nasze możliwości finansowe, które determinują wysokość składki ubezpieczeniowej.

Warto pamiętać, że nie ma przeszkód, aby ubezpieczyć się w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Jednak należy mieć na uwadze, że koszty leczenia, na przykład zabiegów, zostaną pokryte tylko raz. Wypłata z tytułu poważnej choroby może być wypłacona wielokrotnie. Ważne jest, aby zrozumieć szczegóły swojej polisy ubezpieczeniowej, aby być odpowiednio przygotowanym na różne sytuacje medyczne.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby?

Bez wątpienia, ubezpieczenie od poważnych zachorowań jest odpowiednie dla wszystkich. Każdy kto chce poczuć się bezpiecznie i mieć pewność, że w razie poważnych chorób będą odpowiednio zabezpieczeni. W dzisiejszych czasach, choroby cywilizacyjne stają się coraz powszechniejsze. Nie warto bagatelizować zagrożenia i opierać się na przekonaniu, że nas to nie dotyczy. Długoterminowo, takie podejście może okazać się ryzykowne. Dlatego warto rozważyć wykupienie tego ubezpieczenia, aby mieć pewność, że w razie niespodziewanych problemów zdrowotnych, będziemy mieli solidną ochronę. Niezależnie od wieku i trybu życia, każda osoba może skorzystać z licznych korzyści płynących z tego rodzaju ubezpieczenia od poważnych zachorowań. To doskonała forma zabezpieczenia na przyszłość, która daje nam spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa.

Jeśli potrzebujesz dobrej polisy na wypadek ciężkiej choroby, skorzystaj z mojej pomocy. Odpowiem na pytania dotyczące wysokości sumy, zakresu ubezpieczenia, powiem, jak działa każde dodatkowe ubezpieczenie i wspólnie stworzymy najlepszą ochronę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top